Al het nieuws over verzekeringen en financiële producten!

Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit ...

Besluit van 19 mei 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd.

Hoge waardering voor boer en visser

Er is veel waardering voor de landbouw in Nederland. De sector krijgt van de Nederlandse bevolking een rapportcijfer van 7,6. Dat blijkt uit een rapportage van TNS NIPO over de maatschappelijke waardering van de Nederlandse landbouw en visserij in opdr…

BLKB 2015-409, Inkomstenbelasting. In...

Dit besluit wijzigt het besluit over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) van 3 september 2013, nr. BLKB 2013/662M, Staatscourant 2013, 25274. De wijziging betreft een goedkeuring voor de defiscalisering van vruchtgebruik en bloot eigendom. Met d…

Controle zorgrekeningen kan beter

Consumenten worden vaak nog te weinig betrokken bij de controle van de zorgrekening….

133 miljoen: geen naheffing

Er is geen sprake van een nieuwe of hogere naheffing van 133 miljoen euro, zoals genoemd in de media van dinsdag 26 mei. De toelichting bij dit bedrag in de Slotwet Buitenlandse Zaken en in de Verticale Toelichting van het Financieel Jaarverslag 2014 i…

Ambachtelijke supermarkt-producten wa...

Supermarktproducten waarop de term ambachtelijk prijkt, zijn vaak lang niet…

Zuinige verbruikcijfers auto’s ...

Auto’s zijn veel minder zuinig dan fabrikanten consumenten willen doen geloven….

Meer mogelijkheden om buitenlands gas...

De bestaande stikstofcapaciteit in Nederland wordt de komende jaren fors uitgebreid. Hierdoor kan er vanaf eind 2019 flink meer gas uit het buitenland geschikt worden gemaakt voor gebruik door Nederlandse huishoudens.

Uw verzekeringen goed geregeld

Het belang van verzekeren wordt nog lang niet door iedereen begrepen. Het wordt vaak uitgesteld of er wordt helemaal geen verzekering afgesloten. Dit gaat vaak samen met een kostenbesparend oogpunt. Maar wat nou als u in een juridisch conflict terecht komt? Als er door middel van een brand, waterschade, storm of diefstal na inbreken veel […]

Groen licht voor verkoop ABN AMRO

Het kabinet heeft op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën besloten om een begin te maken met de verkoop van ABN AMRO via een beursgang die vanaf het vierde kwartaal van 2015 kan plaatsvinden. De financiële sector is versterkt en s…

Start publieke consultatie wetsvoorst...

Het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn op 21 mei 2015 gestart met de consultatie van het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese hypothekenrichtlijn. Deze richtlijn bevat Europese regels voor het aanb…

Annemieke Nijhof benoemd tot overheid...

Annemieke Nijhof is door minister van Financiën Dijsselbloem benoemd tot commissaris van overheidswege bij De Nederlandsche Bank (DNB) met ingang van 1 juni 2015.

Verslag Ecofinraad 12 mei 2015

De 28 ministers van Financiën van de Europese Unie kwamen op 12 mei samen in Brussel voor de Ecofinraad onder leiding van huidig EU-voorzitter Letland. Ze bespraken onder meer het investeringsplan voor Europa en de Implementatie Structurele Hervor…

Consumentennieuwsbrief mei: over boet...

De consumentennieuwsbrief van de AFM verschijnt elke maand. Lees nu de nieuwsbrief van mei met informatie over actuele financiële zaken voor consumenten.

Ontwerpbesluit experiment regelluwe s...

Besluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten met regelluwe scholen in het primair- en voortgezet onderwijs (Besluit experiment regelluwe scholen po/vo).

Kamp: woningmarkt in Groningen moet w...

De woningmarkt in het aardbevingsgebied in Groningen moet normaal kunnen functioneren. Daarvoor zijn al maatregelen genomen en zullen zo nodig extra maatregelen volgen. Dit laat minister Henk Kamp van Economische Zaken weten naar aanleiding van het van…

Rentekorting bij hypotheken: geen ver...

Als de rentevastperiode van uw hypotheek afloopt, moet de hypotheekverstrekker u hetzelfde rentetarief aanbieden als nieuwe klanten met eenzelfde rentevasteperiode en risicoprofiel (bijvoorbeeld: de hoogte van hypotheek ten opzichte van de waarde van w…

Wereldwijd meer energiezekerheid, kan...

Meer investeringen in pijp- en elektriciteitsleidingen en energieproductie. Meer mogelijkheden voor internationale handel in energie. Werken aan toegang tot energie voor burgers in opkomende en ontwikkelingslanden. Internationale samenwerking om energi…

Financieel jaarverslag 2014: moeilijk...

De Nederlandse economie groeide, na jaren van krimp, in 2014 met 0,8%. Het begrotingstekort en de staatsschuld vielen beter uit dan verwacht. Dit kwam door de gunstigere economische omstandigheden en de noodzakelijke structurele hervormingen op de arbe…

Wiebes stuurt brief Investeringsagend...

Staatssecretaris Wiebes heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de toekomstige ontwikkelingen van de Belastingdienst. Daarbij staan moderne communicatie met burgers en bedrijven en intelligent gebruik van data voor beter toezicht centraal….

Inloggen leden

Login om met Anderen Vriendverbanden te leggen op Verzekeringsforum.Net:


Ledenlijst

Bedrijfsverzekeringen Vergelijken

Bedrijfsverzekeringen
goedkope autoverzekeringen vergelijken
  • 10% korting
  • Alle verzekeraars
  • Jaarlijkse premiecheck!