Al het nieuws over verzekeringen en financiële producten!

Nieuwsbrief pensioen met onder meer i...

Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het AFM-pensioentoezicht. In deze editie vindt u onder meer informatie over het onderzoek van de AFM naar verlagingsinformatie.

Achmea beste zakelijke verzekeraar

Achmea heeft de beste reputatie in de zakelijke verzekeringsmarkt. Dit blijkt uit een jaarlijks onderzoek van Management Team (MT) onder financiële instellingen. 

Verhogen eigen risico vaker voordelig...

Bijna de helft van de verzekerden is voordeliger uit als zij ervoor kiezen om het eigen risico van de zorgverzekering te verhogen.

AFM-column op telegraaf.nl: Obligatie...

Helaas zien we ze nog geregeld voorbij komen: obligaties waarmee je grote risico’s loopt je geld kwijt te raken. Obligaties worden nog vaak gezien als minder risicovol dan aandelen. Maar sommige beleggingen in obligaties kennen meer risico dan op het eerste gezicht het geval lijkt te zijn. Dat schrijft Imre de Roo van de Autoriteit Financiële [...]

Staatssecretaris Wiebes maakt autobel...

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft vandaag een nota van wijziging op het Belastingplan 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de veranderingen in de autobelastingen voor 2016.

Praat mee: Korting op je autoverzeker...

Voor korting lopen wij Nederlanders altijd wel warm. Maar wat als je - in ruil...

'Bankpersoneel verliest kortinge...

Medewerkers van banken en verzekeraars kunnen hun korting op hypotheken en verzekeringen binnen enkele jaren vaarwel zeggen.

Veel steun voor actie #Premiejagen

In de actie Premiejagen steunen maar liefst 47.265 verzekerden de oproep van...

Wat u moet weten over het eigen risic...

Het eigen risico voor de zorgverzekering bedraagt volgend jaar 375 euro.

Cogas dumpt klanten

Klanten van Ziggo in Twente worden door hun netwerkbeheerder Cogas gedwongen...

Spelregels voor notarissen en consume...

Consumenten die een notaris bezoeken, krijgen sinds 1 oktober 2014 digitaal...

AFM en DNB publiceren brochure verand...

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben bij vijf grote banken en verzekeraars bekeken wat het verandervermogen van deze financiële ondernemingen is. Hieruit komt naar voren dat er een grote veranderbereidheid is en dat een gevoel van urgentie bestaat.

AFM legt boete op voor marktmanipulat...

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 juli 2014 een bestuurlijke boete van €15.000 opgelegd aan een natuurlijk persoon, hierna ‘de overtreder’, omdat hij de koers van participaties in een beleggingsfonds heeft gemanipuleerd. Daarmee heeft hij artikel 5:58, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden.

AFM legt boete op aan de heer Van ’t ...

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 juli 2014 een bestuurlijke boete opgelegd aan de heer A. van ’t Wout te Rotterdam, omdat hij op verschillende manieren de koers van participaties in een beleggingsfonds heeft gemanipuleerd. Daarmee heeft hij artikel 5:58, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden.

AFM legt last onder dwangsom op aan I...

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 september 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan InMotion. Deze onderneming voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM. De toezichthouder heeft de gevraagde informatie nodig om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

AFM vraagt reacties op voorlopige pla...

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de concept-Agenda 2015 gepubliceerd. Hierin staan de voorlopige plannen voor het komende jaar. Wij horen graag wat u vindt van de plannen. U kunt uw reactie tot 4 november aan ons toesturen.

Zorgmijden wordt zorgwekkend

Zorgwekkend veel patiënten bezoeken uit kostenoverwegingen zelfs hun huisarts...

Kabinet verstrekt lening voor onderzo...

Het kabinet verstrekt een lening van maximaal €82 miljoen aan ECN en haar dochter NRG voor de onderzoeksreactor in Petten. Hierdoor kan de exploitatie van de reactor de komende 10 jaar worden gecontinueerd en blijven 850 banen behouden.

Schenkingsvrijstelling coulant toegep...

Mensen die in 2014 een eigen woning hebben die in aanbouw is, kunnen ook volgend jaar gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Voorwaarde is dat ze in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning hebben voldaan.

AFM: toekomstvisie banken stap in de ...

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is positief over de visie van de gezamenlijke banken over dienstbaar en duurzaam bankieren. Deze visie staat in het pakket 'Toekomstgericht Bankieren' die dinsdag 17 oktober is gepubliceerd door Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).