Al het nieuws over verzekeringen en financiële producten!

AFM beboet SNS Bank N.V. in 2011 voor...

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 januari 2011 een bestuurlijke boete van €5.000 opgelegd aan SNS Bank N.V. (SNS). De boete is op 17 juli 2014 onherroepelijk geworden.

OB: Stichting aanleg en exploitatie k...

OB: Stichting aanleg en exploitatie kunstgrasveld is ondernemer; geen misbruik van recht. Geen cassatie.

Oversluiten beleggingsverzekering? Wa...

De AFM vindt het belangrijk dat consumenten met een beleggingsverzekering worden benaderd voor een hersteladvies over deze verzekering.

FIOD neemt grote hoeveelheid merkverv...

De FIOD heeft vrijdag in samenwerking met de politie eenheid Noord-Holland, Douane en merkenrechthouders, onder leiding van het OM Noord-Holland een grote partij merkvervalste cosmetica in beslag genomen bij doorzoekingen in Beverwijk en Hoorn. De 40-jarige eigenaar uit Hoorn wordt verdacht van grootschalige import en handel in namaakartikele [...]

Huizenhandelaren ‘executieveili...

Volgens een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 18 december 2014 heeft...

Virusscanners nog steeds hun geld waa...

Virusscanners zijn geen overbodige luxe, blijkt uit een test van de Consumentenbond....

Behoud vrije artsenkeuze blijft onzek...

Met het verwerpen van het wetsvoorstel van minister Schippers (Volksgezondheid)...

Minder stikstof in natuurgebieden

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en de provincies zijn het eens over de uitwerking van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Vanaf 10 januari 2015 liggen het ontwerp programma aanpak stikstof, de milieueffectrapportage en de gebiedsanalyses ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan hierop reageren.

Minder mensen stappen over van zorgve...

Tot nu toe stapten veel minder mensen over naar een andere zorgverzekering dan op dit tijdstip in 2013.

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering...

Aanpassing voorwaarden Rechtsbijstandverzekeringen Zowel de ARAG als de DAS hebben besloten om onderstaande wijzigingen door te voeren op hun rechtsbijstandverzekeringen. ARAG Rechtsbijstand | Uitgebreidere dekking voor particuliere rechtsbijstand Voor de particuliere rechtsbijstandverzekeringen zijn de voorwaarden verbeterd. Zo zijn rei [...]

Ontwerpbesluit experiment gecombineer...

Ontwerp van een besluit houdende bepalingen voor een experiment met het oog op verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en de doelmatigheid van het beroepsonderwijs door invoering van een beroepsopleiding in een combinatie van beroepsopleidende leerweg en de beroepsbegeleidende leerweg (Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde [...]

Pas op met oversluiten beleggingsverz...

De AFM vindt het belangrijk dat consumenten met een beleggingsverzekering worden benaderd voor een hersteladvies over deze verzekering.

Pas op met oversluiten beleggingsverz...

De AFM vindt het belangrijk dat consumenten met een beleggingsverzekering worden benaderd voor een hersteladvies over deze verzekering. Hiertoe roept zij verzekeraars en financiële dienstverleners op om hun klanten te activeren. De laatste tijd krijgt de AFM veel signalen van consumenten en marktpartijen dat het belang van de klant niet centr [...]

Fiscale-eenheidsregime aangepast

Het gerechtshof in Amsterdam heeft op 11 december 2014 uitspraak gedaan in drie zaken over de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Belangrijkste wijzigingen in de belas...

Op 17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari.

Nieuwe garantieregeling werkkapitaal ...

Voor agrarische ondernemers in de groenten- en fruitsector die door de Russische boycot te maken krijgen met tijdelijke liquiditeitstekorten, heeft het kabinet een nieuwe garantieregeling open gesteld. Bedrijven kunnen via hun bank gebruik maken van de Garantstelling Landbouwondernemingen Werkkapitaal (GLOW). De GLOW maakt onderdeel uit van h [...]

Visserijafspraken Brussel: Goed resul...

In Brussel is een akkoord bereikt over de vangstmogelijkheden voor vissers in de EU voor 2015. Voor Nederlandse vissers betekent dit dat ze onder meer op eenzelfde hoeveelheid tong, rog en tarbot kunnen blijven vissen. Ook het aantal dagen dat gevist kan worden blijft gelijk. Het akkoord is conform het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid [...]

Gaswinning Groningen extra verminderd...

Het kabinet heeft besloten dat de gaswinning in Groningen in 2015 extra wordt verminderd. Ook wordt er het komende jaar fors ingezet op het versterken van woningen. In 2015 is capaciteit beschikbaar om 3.000 woningen te versterken, in 2016 is er capaciteit voor 5.000 woningen. In aanvulling op het Centrum Veilig Wonen (CVW) gaat een overheids [...]

Kabinet benoemt toezichthouders Centr...

Vanaf 2015 komen de schadeafhandeling, het bouwkundig versterken en het verduurzamen van huizen in Groningen gefaseerd op afstand van Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) te staan.

Special Item: Zorgverzekeringen

Moneyview stelt een nieuw Special Item met als thema Zorgverzekeringen beschikbaar.